Гишүүнчлэлийн мэдээлэл

Үнэ төлбөргүй/жил

Хүндэт гишүүн

МҮГХ-ны алдарт геологич, хайгуулчин, хөдөлмөрийн баатар, гавьяат шагналтнууд

 • Холбооноос зохион байгуулж буй бүх үйл ажиллагаа
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн 2 дугаар
 • Холбооны цахим хуудсан дахь мэдээ мэдээлэл
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим дугаар
 • Хурал чуулганы пресентаци
Үнэ төлбөргүй/жил

Ахмад гишүүн

Тэтгэвэрийн насны ахмадууд

 • Холбооноос зохион байгуулж буй бүх үйл ажиллагаа 50% хөнгөлөлт
 • Холбооны цахим хуудсан дахь мэдээ мэдээлэл
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим дугаар
 • Хурал чуулганы пресентаци
₮80'000/жил

Гишүүн

Хураамжаа төлсөн бүх хувь хүн

 • Холбооноос зохион байгуулж буй бүх үйл ажиллагаа 20% хөнгөлөлт
 • Монголын Геологи Хайгуул чуулга уулзалт 50% хөнгөлөлт
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн 1 дугаар
 • Холбооны цахим хуудсан дахь мэдээ мэдээлэл
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим дугаар
 • Хурал чуулганы пресентаци
₮20'000/жил

Оюутан

Их дээд сургуульд баклаврын түвшинд суралцаж буй оюутан

 • Холбооноос зохион байгуулж буй бүх үйл ажиллагаа 20% хөнгөлөлт
 • Монголын Геологи Хайгуул чуулга уулзалт 50% хөнгөлөлт
 • Холбооны цахим хуудсан дахь мэдээ мэдээлэл
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим дугаар
 • Хурал чуулганы пресентаци
₮1'000'000/жил

Байгууллага

Хураамжаа төлсөн бүх албан байгууллага

 • Холбооноос зохион байгуулж буй бүх үйл ажиллагаа 4 хүртлэх хүний 20% хөнгөлөлт
 • Монголын Геологи Хайгуул чуулга уулзалтанд үзэсгэлэнгийн нэгж талбай, 5 мандат
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн 2 дугаар
 • Холбооны цахим хуудсан дахь мэдээ мэдээлэл
 • Холбооны цахим хуудасны нүүр хэсэгт сурталчилгаа байрлуулах