Дугаар 2 (09), 2009 оны 10-р сар

Хайгуулчин сэтгүүл

  • Ашигт малтмалын нөөц, баялгийн ангиллын тухай.
  • Монголын стратиграфийн комиссийн тухай.
  • Геологчид салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгодог боллоо.
  • "Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын асуудал 2009"                     "Mongolia Mineral Exploration Roundup 2009"

  • Нийтлэгдсэн:

    2020-01-25 11:57:43

  • Үзсэн:

    77

    Хуудас: /