Дугаар 2 (02), 2007 оны 10-р сар

Хайгуулчин сэтгүүл

  • Хамтын ажиллагааны гэрээ.
  • Геологийн салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжлийн гэрчилгээ олгох журам.
  • Геологийн салбарын инженерүүдэд мэргэжлийн зэрэг олгох журам. 
  • Региональ судалгааны үр өгөөжийг дээшлүүлэх талаар. 

  • Нийтлэгдсэн:

    2020-01-25 09:57:54

  • Үзсэн:

    114

    Хуудас: /