Дугаар 14, 2012 оны 03-р сар

Хайгуулчин сэтгүүл

  • МҮГХ 2011 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
  • 2011 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй геологийн судалгааны ажил.
  • CRIRSCO-ийн хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
  • Геологийн салбарын "зөвлөх" болон "мэргэшсэн" зэрэгтэй инженерүүд.

  • Нийтлэгдсэн:

    2020-01-25 13:29:40

  • Үзсэн:

    109

    Хуудас: /