Байгууллага

1,000,000

жилийн төлбөр

 • Гишүүн байгууллагуудын хямдралтай үйлчилгээг авах
 • Холбооноос зохион байгуулдаг үйл ажиллагаануудад үнэгүй, хямдралтай оролцох
 • Өөрсдийн үйл ажиллагааг холбооны цахим хуудсаар сурталчилах, удирдах
 • Холбооны гишүүн байгууллага, гишүүдийн жагсаалттай танилцах, шууд холбогдох
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим хувилбарыг үзэх
 • Гишүүдэд үзүүлсэн хямдралын нийт үнийн дүнг ирэх жилийн гишүүнчлэлээ худалдан авахад ашиглах

Хувь хүн

50,000

жилийн төлбөр

 • Гишүүн байгууллагуудын хямдралтай үйлчилгээг авах
 • Холбооноос зохион байгуулдаг үйл ажиллагаануудад үнэгүй, хямдралтай оролцох
 • Өөрийн үйл ажиллагааг холбооны цахим хуудсаар сурталчилах, удирдах
 • Холбооны гишүүн байгууллага, гишүүдийн жагсаалттай танилцах, шууд холбогдох
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим хувилбарыг үнэ төлбөргүй үзэх

Оюутан, сурагч

20,000

жилийн төлбөр

 • Гишүүн байгууллагуудын хямдралтай үйлчилгээг авах
 • Холбооноос зохион байгуулдаг үйл ажиллагаануудад үнэгүй, хямдралтай оролцох
 • Тэтгэлэг, тусгай хөтөлбөрүүдэд оролцох
 • Холбооны гишүүн байгууллага, гишүүдийн жагсаалттай танилцах, шууд холбогдох
 • Хайгуулчин сэтгүүлийн цахим хувилбарыг үнэ төлбөргүй үзэх