Байгууллага

20000.00₮ / жил

 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
Элсэх

Энгийн

100000.00₮ / жил

 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
Элсэх

Оюутан сурагч

200000.00₮ / жил

 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
 • Давуу эрх
Элсэх